Gebedswake op dinsdag 30 september 2014 na de Eucharistieviering van 18 uur in de O.-L.-V.-Basiliek te Scherpenheuvel, waarna er gelegenheid tot groeten is in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De plechtige Eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de O.-L.-V.-Basiliek, Basilieklaan te Scherpenheuvel op woensdag 1 oktober 2014 om 11.45 uur, gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Scherpenheuvel.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel Van de Laer,
Elenstraat 21 te Scherpenheuvel, woensdag vanaf 11 uur.

Jos Van de Weyer
echtgenoot van
Marie-Thérèse Vandierendonck
Geboren te Hasselt op 14 februari 1940 en overleden in
het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt op 25 september 2014.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba