Op dinsdag 5 april 2016 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om samen met de familie, François te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Hubertuskerk, Sint-Hubertusplein te Schaffen op woensdag 6 april 2016 om 10.30 uur, gevolgd door de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk, woensdag vanaf 10 uur.

 

François Verboven
weduwnaar van Julia Aerts
Geboren te Schaffen op 17 december 1927
en thuis overleden op 31 maart 2016,
gesterkt door het sacrament der zieken.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba