Op woensdag 18 juli 2018 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, André te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op donderdag 19 juli 2018 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van André.

Na de afscheidsplechtigheid krijgt zijn urne een mooi plaatsje binnen de geborgenheid van ons gezin.

 


André Verheyen


echtgenoot van Jacqueline Cuypers

 

geboren te Zichem op 22 juli 1936
en overleden te Scherpenheuvel op 14 juli 2018

André woonde in Scherpenheuvel

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba