Wij nodigen u uit, om samen met ons, van hem afscheid te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie die zal plaatsvindenop zaterdag 5 november 2016 om 10 uur in de Sint-Nikolaaskerk te Rillaar, gevolgd door de teraardebestelling op de gemeentelijke begraafplaats van Rillaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, vanaf 9.30 uur.

Een laatste groet aan Frans kan gebracht worden op vrijdag 4 november 2016 van 19 tot 19.30 uur, in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem, samen met zijn familie.

 

Frans Vos
zoon van  Alfons en Celine Vos - Alaerts
Hij werd geboren te Rillaar op 16 januari 1940 en is overleden in het WZC Sint-Rochus te Aarschot op 31 oktober 2016, gesterkt door het heilig sacrament der zieken
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba