Het is evident dat de geloofsovertuiging of levensfilosofie van de overledene centraal zal staan in de voorbereiding en uitvoering van de uitvaart.

Respect voor ieders keuze in dit opzicht is voor ons dan ook niet meer dan logisch.

Wij zullen daarom steeds - in de mate van het mogelijke - de wensen van de overledene en zijn nabestaanden trachten te vervullen.

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer nv

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
   
Geloofsovertuiging