Het is natuurlijk belangrijk dat uw rouwbrieven tijdig familie en vrienden bereiken, daarom enkele raadgevingen:

* gebruik steeds rouwpostzegels, de speciale tekening op deze postzegels maakt het de * postdiensten duidelijk dat het om overlijdensberichten gaat en dat absolute prioriteit * noodzakelijk is

* wij hebben steeds een ruime hoeveelheid rouwpostzegels in voorraad om u ter
* beschikking te stellen

* zorg dat de rouwbrieven op het juiste postkantoor gepost worden: gebruik liefst de
* grotere postkantoren ipv. een regionaal klein kantoor, wij adviseren het postkantoor
* van Aarschot

* geef de rouwbrieven aan het loket af met de melding rouwbrieven

* hou er rekening mee dat alle post van de streek normaal gezien naar het
* sorteercentrum in Brussel gaat. Het is dus best om als u bv. in het postkantoor van
* Aarschot uw rouwbrieven gaat afgeven, te vragen om de rouwberichten die naar
* adressen in groot Aarschot moeten verzonden worden apart te houden (dan gaan ze
* niet naar Brussel maar worden in kantoor Aarschot zelf verwerkt)

* draag er zorg voor dat uw rouwberichten op tijd worden gepost, een lichting missen
* kan een serieuze vertraging veroorzaken

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer nbvv

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
   
Verzenden van de rouwbrieven