Wat is een wilsbeschikking?

Mag ik bij crematie de urne meenemen naar huis?

Mag ik bij crematie een beetje as bijhouden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een wilsbeschikking?

Iedereen die dit wil kan op de gemeente van zijn woonplaats een wilsbeschikking laten registreren. De bepalingen in een wilsbeschikking zullen bij het overlijden bepalend zijn voor het verloop van de uitvaart, dwz. wat in de in wilsbeschikking staat MOET gevolgd worden. Deze wilsbeschikking kan steeds worden herroepen
of gewijzigd.

Indien er geen wilsbeschikking is geregistreerd nemen de nabestaanden de
nodige beslissingen betreffende deze zaken.

Mogelijke wilsbeschikkingen betreffende de "lijkbezorging":

* Begraving van het stoffelijk overschot
* Crematie gevolgd door de begraving van de as binnen de omheining van
* de begraafplaats
* Crematie gevolgd door de bijzetting van de as in het columbarium van
* de begraafplaats
* Crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op de strooiweide van
* de begraafplaats
* Crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as in de territoriale zee
* Crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op een andere plaats dan
* de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
* Crematie gevolgd door de begraving van de as op een andere plaats dan
* de begraafplaats
* Crematie gevolgd door de bewaring van de as op een andere plaats dan
* de begraafplaats

Mogelijke wilsbeschikkingen betreffende de "geloofsovertuiging":

* Uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst.
* Uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging.
* Uitvaartplechtigheid volgens een Neutraal Filosofische Overtuiging.

 

 

# Terug naar de lijst #

 

 

 

 

 

 

 

Mag ik bij crematie de urne meenemen naar huis?

Onder bepaalde voorwaarden mag de familie na de crematie de urne zelf in bewaring nemen.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. de overledene heeft in zijn/haar wilsbeschikking bepaald dat na de crematie
1. de urne moet worden bewaard door iemand van de nabestaanden

2. "alle" nabestaanden tekenen samen een aanvraag in deze zin,
2. bv. de echtgeno(o)t(e) en alle kinderen van de overledene verklaren zich
2. schriftelijk akkoord dat de urne bij één van hen zal bewaard worden.

 

# Terug naar de lijst #

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag ik bij crematie een beetje as bijhouden?

Bij een crematie kunnen alle nabestaanden in eerste lijn vragen om een
symbolische hoeveelheid as te mogen bijhouden. Let wel, dit geldt enkel
voor de echtgeno(o)t(e), ouders en kinderen. Voor bv. kleinkinderen is dit
dus niet mogelijk.

De as wordt gewoonlijk bewaard in een ashoudertje of juweel.

 

# Terug naar de lijst #

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
   
Veel gestelde vragen