De keuze tussen teraardebestelling of crematie is een persoonlijke keuze die je bij het gemeentebestuur in een wilsbeschikking kan laten vastleggen. Indien er een wilsbeschikking is vastgelegd moeten we steeds die bepalingen volgen. 

Indien er geen wilsbeschikking is, gebeurt dit in nauw overleg met de nabestaanden. Indien de nabestaanden dit wensen kan de afscheidsplechtigheid ook in de aula van het crematorium plaatshebben.

Bij een crematie kan er op eenvoudig verzoek een symbolische hoeveelheid as worden overhandigd aan de partner, ouders en/of kinderen om te bewaren in een ashoudertje of juweel.

Crematoria in de buurt:

Holsbeek & Hasselt