Je moet niet wenen om wat niet meer is maar gelukkig zijn om wat geweest is.

Zorgen voor een warme, begripvolle omgeving en ontzorgen staan bij ons op de eerste plaats. Door onze jarenlange ervaring kunnen de nabestaanden erop vertrouwen dat het afscheid van hun geliefde op een persoonlijke manier gebeurt en dat al hun vragen en wensen beantwoord zullen worden. We zorgen samen voor een unieke herinnering aan die ene speciale persoon.

Gediplomeerd begrafenisondernemer erkend te België onder Koninklijk besluit van 21 december 2006 

Lid van Uitvaartunie Vlaanderen, BABL en Funebra

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen. 

Toch nog iets onduidelijk? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Contacteer ons

Bij overlijden thuis of in een woonzorgcentrum

Verwittig eerst en vooral de huisarts of dokter van wacht, het overlijden moet immers altijd door een arts worden vastgesteld. Zodra de nodige vaststellingen gedaan zijn en het overlijdensattest (Model IIIC) door de arts is ingevuld kan u ons contacteren. Als er gedacht wordt aan een crematie moet de vaststellende arts bijkomend een “medisch attest” invullen.

Verwittig eventueel nog even naaste familieleden die misschien nog graag ter plaatse afscheid komen nemen.

Leg de papieren van de dokter, samen met de identiteitskaart en eventueel het trouwboekje en rijbewijs van de overledene alvast voor ons klaar.
Denk ook aan de kleding die we bij de opbaring mogen aandoen… kies de kleding uit waarvan u weet dat de persoon in kwestie het graag aandeed.
En zoek misschien ook al een mooie foto voor op het rouwdrukwerk.

Wij komen ter plaatse om uw dierbare over te brengen naar ons funerarium waar we zorgen voor de opbaring.

Op dat moment spreken we ook af waar en wanneer we samenkomen met de familie om de uitvaart te bespreken. Bespreking van de uitvaart kan vanzelfsprekend bij u thuis, maar doen we om praktische redenen liefst bij ons op het bureel… daar kunnen we u alle mogelijkheden van kisten, urnes, bloemen enz. laten zien en kan direct voor het rouwdrukwerk gezorgd worden.

Bij overlijden in een ziekenhuis

In een ziekenhuis zal de vaststelling van het overlijden en opstellen van de nodige documenten automatisch intern gebeuren, waarna de overledene (in de meeste gevallen) door de verpleging naar het mortuarium van het ziekenhuis overgebracht worden.

U maakt een afspraak met ons om de uitvaart te bespreken en zoekt alvast de kleding, identiteitskaart en eventueel trouwboekje, rijbewijs en/of foto voor ons klaar.

We zorgen dat uw dierbare zo snel mogelijk wordt overgebracht naar ons funerarium, maar moeten natuurlijk wel rekening houden met de plaatselijke reglementering en openingsuren van de mortuaria (die in elk ziekenhuis anders zijn).

Iedereen die dit wil kan bij de dienst Burgerzaken van zijn woonplaats een laatste wilsbeschikking laten registeren. Die wilsbeschikking zal bij het overlijden bepalend zijn voor wat er met uw lichaam zal gebeuren, dwz. wat er in die wilsbeschikking staat MOET gevolgd worden. Een wilsbeschikking kan steeds herroepen of gewijzigd worden maar ENKEL door de persoon in kwestie, dus niet door de nabestaanden.

Indien er geen wilsbeschikking is geregistreerd kunnen de nabestaanden vrij de nodige beslissingen nemen in deze zaken.

Mogelijke wilsbeschikkingen betreffende de “lijkbezorging” zijn:

Begraven van het stoffelijk overschot
Crematie, gevolgd door de begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
Crematie, gevolgd door de bijzetting van de as in het columbarium op de begraafplaats
Crematie, gevolgd door de uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
Crematie, gevolgd door de uitstrooiing van de as in de territoriale zee
Crematie, gevolgd door de uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de territoriale zee
Crematie, gevolgd door de begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
Crematie, gevolgd door de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Er kan in de wilsbeschikking ook aangegeven worden in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn en volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet gehouden worden.
Dit is in de praktijk niet altijd even afdwingbaar omwille van gemeentelijke reglementeringen, het beschikbare budget en/of de visie van degenen die de uitvaart regelen.

 Mogelijke wilsbeschikkingen betreffende de “levensbeschouwing” zijn:

Katholieke godsdienst
Protestantse godsdienst
Anglicaanse godsdienst
Orthodoxe godsdienst
Joods godsdienst
Islamitische godsdienst
Vrijzinnige levensovertuiging
Neutraal filosofische overtuiging

Tenslotte kan u in uw laatste wilsbeschikking laten opnemen of en bij welke uitvaartverzorger u een uitvaartcontract hebt (bijvoorbeeld bij ons). Want het is, indien u dat wenst, zeker mogelijk om vooraf uw wensen met ons te bespreken en op papier te laten zetten. Bij de bespreking van de uitvaart wordt dan aan de nabestaanden meegedeeld wat er besproken is. Het zijn op dat moment nog altijd de nabestaanden die de beslissingen gaan nemen, maar het is onze ondervinding dat in de meeste gevallen de wensen van de overledene gevolgd worden.

Bij de melding van het overlijden worden de bankrekening van de overledene en de gezamenlijke rekeningen van de echtgenoten onmiddellijk geblokkeerd. De begrafeniskosten en de kosten van de laatste ziekte kunnen echter altijd betaald worden mits voorlegging van de facturen.

Om de rekeningen te deblokkeren heb je een attest of akte van erfopvolging nodig.
Dit is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en dat je naargelang de situatie op twee manieren kan bekomen: bij de notaris of in een Kantoor Rechtszekerheid.

Indien geen huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden:

Heeft de overledene geen van bovenstaande documenten opgemaakt dan heeft u een attest van erfopvolging nodig. Het afleveren van een attest van erfopvolging is een federale bevoegdheid. De Vlaamse Belastingdienst kan deze attesten niet afleveren.

Om een attest van erfopvolging aan te vragen neemt u contact op met om het even welk kantoor Rechtszekerheid. Het dichtstbijzijnde kantoor Rechtszekerheid voor deze streek is Leuven 1 - rzsj.kantoor.leuven1@minfin.fed.be – tel. (02) 572.57.57

Op basis van de inlichtingen waarover je beschikt krijg je van het kantoor Rechtszekerheid een aanvraagformulier. De ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid levert het attest af nadat hij alle nodige raadplegingen en onderzoeken heeft gedaan, dit duurt ongeveer vier weken, en bezorgt dan het attest met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap. Het attest wordt gratis opgemaakt.

Indien wel een huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden

Dan moet de akte van erfopvolging verplicht worden opgemaakt door een notaris.

 

 

Ja, dat mag… ten minste als er aan minstens 1 van deze 2 voorwaarden voldaan is:

Als er in de laatste wilsbeschikking van uw dierbare staat dat de urne thuis moet bewaard worden.

Of indien ALLE nabestaanden in eerste graad (echtgenoot of echtgenote, ouders, kinderen) zich schriftelijk akkoord verklaren.

Voor het begraven of verstrooien van de asurne in bv. de tuin moet u rekening houden met dezelfde regels en de bijkomende voorwaarde dat die tuin uw eigendom moet zijn of er een schriftelijk akkoord is van de eigenaar. 

Het is voor partners, (groot)ouders en (klein)kinderen wel altijd mogelijk om op eenvoudig verzoek een symbolische hoeveelheid as te krijgen om bv. in een ashangertje of aspotje te bewaren. We tonen u graag de mogelijkheden in de winkel.

Dit is een vraag die veel mensen zich stellen en waar nog meer “verhalen” over bestaan.

Wij staan als familiebedrijf garant voor een correct evenwicht tussen de kosten en de kwaliteit van de uitvaart.
Zoals alle uitvaartondernemers hebben we een aantal vaste tarieven en kosten die iedereen betaalt, ongeacht hoe “groot” of “klein” de uitvaart ook is… en die tarieven zijn marktconform en eerlijk.

Maar in grote mate bepaal je zelf de prijs van de uitvaart… het hangt er allemaal van af wat uw wensen zijn.

De keuze van de kist en eventuele urne, begraven of cremeren, een plechtigheid in de kerk, het crematorium, onze aula of misschien geen plechtigheid… al dan niet rouwdrukwerk (en welke oplages), bloemen, misschien een koffietafel (en voor hoeveel personen dan wel)… een grafconcessie of niet… allemaal factoren die in grote mate het totale kostenplaatje zullen bepalen.

En die keuzes heeft u zelf volledig in de hand, wij informeren u graag over de mogelijkheden en de bijhorende kosten.

Is een crematie goedkoper dan een begrafenis?

Vaak wel, soms ook niet… je hebt in beide gevallen dezelfde basisdiensten met dezelfde kosten; voor de kist, de plechtigheid, het drukwerk, bloemen en koffietafel is er eigenlijk geen verschil… u hebt de vrije keuze in alles.
Het verschil wordt gemaakt op het einde van het verhaal… bij een crematie zijn er de bijkomende kosten van het vervoer, de wachttijd in het crematorium, de crematie en eventuele urne… maar bij een klassieke begrafenis is er achteraf een grafzerk nodig die in de meeste gevallen een stuk duurder uitkomt dan alle bijkomende kosten van een crematie samen. Grafconcessies zijn in de meeste gemeenten ook heel wat duurder dan de concessies voor een columbariumnis of urngraf.